Eva Fog

Stifter af DigiPippi (DK)

Eva Fog er specialist i børn og teknologi med en pædagogbaggrund. Som praktiker har hun arbejdet med både børn og voksne indenfor dette felt siden 2009. Siden 2015 har hun haft fokus på pigerne ved stiftelsen af foreningen DigiPippi, hvis formål er, at få flere piger interesserede i teknologi fra 7-års alderen. Med flere kasketter på, arbejder hun for at skabe en systemforandring fra bund til top både i Danmark og udlandet som underviser, konsulent, foredragsholder og meningsdanner.

Social Share