Beatrice Silow

Kommunikations- og kulturchef, Sigma IT Consulting (S)

Beatrice Silow er kommunikations- og kulturchef ved Sigma IT Consulting. Sigma IT Consulting er en konsulentvirksomhed inden for IT og Tech. Beatrice er civilingeniør med eksamen fra Maskinteknik, Chalmers.

Ud over markedsføring og kommunikation har Beatrice ansvaret for Sigmas overordnede værdigrundlag, hvor visionen “Expect a better tomorrow” spiller en central rolle.

Oplægget vil omhandle både, hvordan Sigma har opnået et stort engangement, samt spørgsmål som “kompetencehullet” inden for IT og Tech samt ligestilling.

Undersøgelser viser, at der er brug for yderligere 70.000 IT-medarbejdere frem mod 2022. Flere aktører i svensk erhvervsliv har tilsluttet sig et manifest (www.70000jobb.nu) med forskellige aktiviteter for at modvirke kompetencehullet og blive en del af løsningen på kompetencemanglen inden for IT-sektoren.

Social Share