Fælles nordisk konference

om rekruttering af IT-specialister

De nordiske lande har mange ting tilfælles, såsom lighed i kultur, sprog og arbejdsmoral, og vi har desværre også alle den udfordring, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft inden for it-erhvervet. Vi står i øjeblikket på en brændende platform, hvor omverdenen skriger på teknologiske løsninger, men hvor mange virksomheder er udfordret på levering; simpelthen fordi der ikke findes kvalificerede hænder til at løfte opgaverne.

Praktisk information

Tid: 10. april 2019 kl. 09:30 – 16:00

Sted: AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København, Auditorium 1.008

Tilmeldingsfrist: 8. april 2019

Pris: Gratis. No-show-gebyr ved udeblivelse eller afbud senere end 9. april kl. 12.00: DKK 500 + moms.

Kontakt: Berit Brendborg, bbb@brainsbusiness.dk

Dagens talere

Mette Lundberg

Mette Lundberg

Moderator (DK)

Anders Thomsen

Anders Thomsen

Formand for ITB's Kompetenceudvalg, direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark

Thomas Damkjær Pedersen

Thomas Damkjær Pedersen

Formand, IDA (DK)

Heidi Arnesen Austlid

Heidi Arnesen Austlid

Adm. direktør, IKT-Norge (N)

Nikolaj Lubanski

Nikolaj Lubanski

Direktør for Talenttiltrækning, Copenhagen Capacity (DK)

Eva Fog

Eva Fog

Stifter af DigiPippi (DK)

Herdis Moldøen

Herdis Moldøen

Projektleder, Lær Kidsa Koding (N)

Lene Klitgaard

Lene Klitgaard

Projektleder, Universitarium (DK)

Jonas Boström

Jonas Boström

Pædagog, Universeum (S)

Dorte Gade

Dorte Gade

Group Senior Vice President, Systematic (DK)

Beatrice Silow

Beatrice Silow

Kommunikations- og kulturchef, Sigma IT Consulting (S)

Anders Baumberger

Anders Baumberger

Chefredaktør, Kikora (N)

Dagens program

Klik på hvert programpunkt for at læse mere

Kloge hoveder søges v/ Thomas Damkær Petersen
IT er for os i dag, hvad damp var for 1700-tallets industripionerer. Vi finder hele tiden steder, hvor IT kan skabe en bedre, nemmere og mere produktiv hverdag. Den teknologiske udvikling buldrer afsted, men den kræver kloge hoveder for at holde dampen oppe. Manglen på IT-kloge hoveder er dog så udtalt, at væksten enten vil stagnere eller flytte til andre verdensdele. Hør hvordan IDA og Engineer the Future arbejder systematisk med at få flere til at vælge naturvidenskaben til helt fra barnsben.

Fremtidstanken - der er brug for digitale kompetencer v/ Heidi Arnesen Austlid
Vi uddanner for få teknologifaglige personer. I dag er der et skrigende behov for teknologikompetencer i digitale virksomheder, det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor. Dette behov vil kun øges. Samtidig ved vi, at ungdommen ønsker at studere teknologifag. Derudover er den almene digitale arbejdskompetence og -forståelse lav. Der KAN gøres noget ved det - hvis vi handler nu. Norge har alle forudsætningerne for at lykkes med at skabe omstilling og vækst, men vi er nødt til at opruste på vores digitale kapacitet, kompetence og forståelse. Sammen med uddannelsesinstitutioner må vi som erhverv tage vores del af ansvaret.

Innovation er nødvendig for at tiltrække de bedste IT-talenter v/ Nikolaj Lubanski
I en overskuelig tid fremover vil det være nødvendigt at supplere den dansk talentmasse med IT-kompetencer fra udlandet. Der uddannes simpelthen ikke nok i Danmark til at dække den stigende efterspørgsel fra virksomhederne. Især fordi det ikke længere er IT-virksomheder, der søger IT-folk. Nej, det er nu alle brancher. Men der er rift om de gode IT-talenter i udlandet. Der er mange lande som Danmark, der mangler dem. Og en lang række lande har iværksat målrettede tiltag for at lokke dem til og investere store summer i, at det skal lykkes. Danmark er sjældent den karrieredestination, der står øverst på listen for et internationalt klogt hoved. Derfor skal vi tænke anderledes innovativt for at lykkes.

Location: Auditorium 1.008

#Girltech v/ Heidi Arnesen Austlid
Mangfoldighed lønner sig, men alt for få piger tager en IT-uddannelse, og andelen af kvinder i digitale erhverv er lav. Gennem girltechfest motiveres piger til at lege med og skabe digitale løsninger. Girltechfest er etableret for at skabe interesse for teknologi og motivation for at skabe fremtidens digitale løsninger. Vi ved, at interessen for teknologi normalt udvikles i en ung alder, og at den er svær at frembringe hos piger, når de er over 10 år gamle. Teknologi vil uden tvivl være det vigtigste og mest spændende erhverv at arbejde i i fremtiden. Teknologi er overalt og er en del af alles hverdag. Vi tror på vigtigheden af ikke blot at være forbrugere, men også skabere af de teknologier, som vil definere vores fremtid.

DigiPippi v/ Eva Fog
DigiPippi er en forening af piger for piger. Ved hjælp af kvindelige itkyndige frivillige, kaldet rollemodeller, ‘hackes’ pigernes eksisterende interesser med forskellige typer teknologi. I dette oplæg vil Eva Fog give os en indføring i arbejdet med DigiPippi, hvor teknologi altid er sekundær og pigernes selvtillid og velvære er første prioritet.

Location: Auditorium 1.008

Location: Kantine

Lær kidsa koding v/ Herdis Moldøen
Lær kidsa koding (LKK) er et løst organiseret, frivilligt netværk af lokale grupper, privatpersoner, myndigheder, skoler og virksomheder, som kan hjælpe hinanden på tværs af landet. Det er således et netværk for alle i Norge, som er optaget af værdien af at lære børn IT, og LKK skal være en arena for samspil, engagement og lokale muligheder. Gennem LKK skal lokale ildsjæle og lokalt engagement styrkes og omsættes til konkrete aktiviteter og tilbud. LKK bistår de lokale aktiviteter og arrangører som fx. lokale Kodeklubber. LKK arbejder desuden for at udvikle læringsmateriale og undervisningsoplæg på flere niveauer og inden for en bred vifte af teknologier.

Universitarium v/ Lene Klitgaard
Lene Klitgaard vil fortælle om Universitarium, som er et sommereksperimentarium, der skal skabe interesse for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Det gøres gennem hands-on, interaktiv formidling af samfundsrelevante temaer inden for naturvidenskab og teknologi, formidlet i øjenhøjde. Formålet er at få flere børn og unge til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Universitarium tager udgangspunkt i mottoet “Science that changes your world”, så forsøgsopstillinger altid er forbundet med en kontekst og får perspektiv. Det gælder fx når det i et tema om rummet handler om, at forklare at kommunikation i rummet foregår med radiobølger, som enten kan være tændt eller slukket. Dermed har man brug for det binære talsystem som sprog – og det kan piger godt forstå!

Universeum v/ Jonas Boström
Universeum er et Science Center med omkring 550.000 besøgende om året, hvoraf 70.000 er skoleelever. Formålet er bl.a. at skabe oplevelser, som styrker kreativitet og innovationskraft, kompetenceudvikler og aktiverer kritisk tænkning.

Location: Auditorium 1.008

Styrkelse af IT-uddannelserne via samarbejde v/ Dorte Gade
Dorte vil med udgangspunkt i IT-virksomheden Systematic fortælle om, hvordan hun ser, at vi kan samarbejde om at styrke it-uddannelserne og få flere ind i it-branchen. Herunder også forventningerne til de kommende it-medarbejdere

70.000.nu v/ Beatrice Silow
Oplægget vil omhandle både, hvordan Sigma har opnået et stort engangement, samt spørgsmål som “kompetencehullet” inden for IT og Tech samt ligestilling.
Undersøgelser viser, at der er brug for yderligere 70.000 IT-medarbejdere frem mod 2022. Flere aktører i svensk erhvervsliv har tilsluttet sig et manifest (www.70000jobb.nu) med forskellige aktiviteter for at modvirke kompetencehullet og blive en del af løsningen på kompetencemanglen inden for IT-sektoren.

Rekruttering via hjertet. Tidligt! v/ Anders Baumberger En simpel idé for ti år siden har vokst til en national bevægelse: MatteMaraton mobiliserer alt fra 100.000+ norske og svenske elever, lærere og forældre til kendte og selve den norske statsminister. Hvordan blev matematik så sjovt, at eleverne overnatter på skolen for at få lov til at regne endnu mere? Hemmeligheden er den samme som virksomheden bag, Kikora, anvender for at rekruttere og holde på de dygtigste programmører. Anders ser tilbage på ti år med forsøg og fejl og præsenterer sine erfaringer.

Location: Auditorium 1.008

Arrangører